Uchwały Rady

Uchwała nr XXXVI/108/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: lokalizacji ośrodka gier

Uchwała nr XXXVI/108/09

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 17 grudnia 2009r.

 

 

w sprawie lokalizacji ośrodka gier.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 4 poz. 27 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Zaopiniować pozytywnie lokalizację kasyna gry w Giżycku przy ul. Olsztyńskiej 3a.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.12.2009
Dokument wytworzony przez: Rada Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przewodniczący Rady - Marian Lemecha
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2009 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1514
23 grudnia 2009 14:46 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
23 grudnia 2009 14:46 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.