Uchwały Rady

Uchwała nr XXXVI/103/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

UCHWAŁA nr XXXVI/103/09

RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 17 grudnia 2009r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz w oparciu o art. 4 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459 z 2005r. ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o nr geod. 105/26 o powierzchni 3522 m² położonej w Giżycku przy ul. Kazimierza Wielkiego 14..

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.12.2009
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2009 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1482
04 maja 2016 11:09 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2009 14:35 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.