Uchwały Rady

Uchwała nr XXXVI/99/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży użytkownikom wieczystym prawa własności nieruchomości

UCHWAŁA nr XXXVI/99/09

RADY MIEJSKIEJ W GIZYCKU

z dnia 17 grudnia 2009r.

 

 

 w sprawie sprzedaży użytkownikom wieczystym prawa własności nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym na ich wniosek gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Giżycko oddanych w użytkowanie wieczyste.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXVI/6/92 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 stycznia 1992 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.12.2009
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2009 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1388
04 maja 2016 11:07 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2009 14:26 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.