Uchwały Rady (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr IX/36/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2003r w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: §...