Uchwały Rady (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXVI/101/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok

Uchwała nr XXVI/101/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.109 ,art.110 i art.124 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada...

Uchwała nr XXVI/100/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu

Uchwała nr XXVI/100/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu. Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw ( Dz.U.Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060 z 1998r,, Nr 45,...