Zarządzenia

Zarządzenie Nr 199/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w drugim konkursie w roku 2009

Zarządzenie  Nr  199/2009

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 06.05.2009 r.

 

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację

zadań publicznych w drugim konkursie w roku 2009

 

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

 

                                                                       § 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zadania: Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Kultura fizyczna, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w drugim konkursie w  roku 2009 jak następuje:

 

 

 

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE: 12.700 zł

 

 

L.P.

 

Nazwa Organizacji

 

Nazwa Zadania

 

Przyznana kwota

 

 

1

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Rejonowy w Giżycku

 

Wiosenny festyn kulturalno – rekreacyjny „POWITANIE WIOSNY”

 

2.890 zł

2

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko - Francuskiej

Koncert Grupy Happy Voices Trio Gospel

5.010 zł

3

Giżyckie Stowarzyszenie Młodzieży

„ Giżycko.ORG”

 

Kino Cooltura

3.300 zł

4

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA”

 

IV Rodzinny Festyn w Giżycku

1.500 zł

SUMA:

12.700 zł

 

  

 

KULTURA FIZYCZNA: 19.895 zł

 

 

 

L.P.

 

Nazwa Organizacji

 

Nazwa Zadania

 

Przyznana kwota

 

 

1

Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie

 

Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie „Drapieżnik 2009”

6.000

 

2

Klub Sportowy MOSiR Piłka Siatkowa

 

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie piłki siatkowej plażowej.

 

6.000

 

3

Caritas Diecezji Ełckiej

 

Bezpiecznie i zdrowo – czyli na sportowo

2.795

 

4

Giżycki Klub Karate KYOKUSHIN

Propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej.

2.000

 

5

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „NIEGOCIN”

 

Start zawodników w Mistrzostwach europy w klasie laser 4,7 w Finlandii oraz Laser Radial w Danii.

2.100

 

6

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „NIEGOCIN”

 

Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie – klasa Optymist UKS ( początkująca), Gr. B i Gr. A               ( zaawansowana).

1.000

SUMA:

19.895

         

 

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 6.05.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2009 08:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1815
07 maja 2009 08:32 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
07 maja 2009 08:32 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.