Zarządzenia

Zarządzenie Nr 158/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

Z a r z ą d z e n i e N r 158/2015

B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a

z dnia 23 listopada 2015 roku

 

w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

Na podstawie art.249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j.Dz.U. z 2013 roku,poz.885) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Ustalam plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Giżycku na 2015 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

Burmistrz Miasta

 /-/

Wojciech Karol IwaszkiewiczZałączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-11-23
Dokument wytworzony przez: Referat Budżetowy (RB) Wydział Finansowo-Księgowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Ołoszczyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2015 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Wołoszyn
Ilość wyświetleń: 945
23 listopada 2015 15:13 (Dorota Wołoszyn) - Usunięcie załącznika [zalacznik_nr_2_zarzadzenie__158.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2015 15:12 (Dorota Wołoszyn) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_zarzadzenie__158.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2015 15:10 (Dorota Wołoszyn) - Dodanie załącznika [plan_finansowy_um_2015_rok158.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)