Zarządzenia

Zarządzenie Nr 94 z dnia 28.05.2015r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2015 w dziedzinie ochrony zwierząt

Zarządzenie nr 94/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 28.05.2015r.

 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w IV konkursie  roku 2015 w dziedzinie ochrony zwierząt

                Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2014 poz. 1118) zarządzam, co następuje:

 

                                                                                              § 1.

 

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zadania: ochrona zwierząt, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 jak następuje:

 

OCHRONA ZWIERZĄT – 30 000

 

L.P.

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

1.

Giżyckie Stowarzyszenie Brat Kot

Program Kociętnik

30 000

23

30 000

 

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Giżycko.

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Zastępca Burmistrz Miasta Giżycka

                   /-/

          Roman Łożyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.05.2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2015 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1699
28 maja 2015 13:33 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)