Zarządzenia

Zarządzenie Nr 492 /2014 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 

Zarządzenie Nr 492 /2014
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 5 listopada 2014 roku

w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

Na podstawie § 1 uchwały XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości, postanawiam:

 

§ 1.

 

Przyznać nagrody pieniężne (na łączną kwotę 8 500 zł) oraz wyróżnienia następującym osobom:

Wojciech Darski

1000,00

Za twórczość literacką (tomik wierszy Mała Antologia Mazurska – Pasja według mnie)

Katarzyna Niewiadomska

500,00

Za animację  życia kulturalnego poprzez  organizację licznych koncertów  przez cały rok

Jacek Niewiadomski

500,00

Za animację  życia kulturalnego poprzez  organizację licznych koncertów  przez cały rok

JAN PIK

1000,00

Za organizację Międzynarodowych  Koncertów Muzyki Cerkiewnej 

Molly Malone’s: Bartłomiej Biwejnis, Jarosław Kwiatkowski, Piotr Wagner, Ireneusz Pac, Adam Jastrzębski

 

2500,00

Za udział w życiu kulturalnym Giżycka, wydanie płyty i promocję miasta

Sekcje teatralne Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku –Formacja Teatralna „Na Luzie” oraz sekcja artystyczna ETYKI: Danuta Poć, Jerzy Opęchowski, Danuta Lach, Wiktoria Sokołowska, Ewa Krukowski, Czesława Masiejczyk, Maria Gamdzyk, Halina Stachurska, Irena Radzewicz, Czesława Aptazy, Irena Rynowiecka, Irena Bronowicka, Zygmunt Raczkowski, Ewa Ostrowska, Jerzy Piekarski, Barbara Tarasiewicz

 

Wyróżnienie- dyplomy i upominki

Za aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych w Giżycku, Grodzisku Mazowieckim, Siedlcach oraz w Gołdapi i Kętrzynie

Zespół Mojra: Jacek Owczarek, Maciej Urban, Piotr Pikus, Tomasz Uminowicz, Marcin Malich

2500,00

Dwie Nagrody Jury i Publiczności w konkursie „Otwarte wtorki z NUPlays” w Warszawie, wyróżnienie na Olsztyneckich Konfrontacjach Zespołów Rockowych

Dominik Taźbirek

500,00

Za II miejsce w :  XIX Konfrontacjach Gitarzystów w Pucku

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

 Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 5.11.2014
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Liliana Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2014 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominika Piotrowska
Ilość wyświetleń: 2115
05 listopada 2014 12:21 (Dominika Piotrowska) - Opublikowanie dokumentu.
05 listopada 2014 09:24 (Dominika Piotrowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 listopada 2014 09:23 (Dominika Piotrowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)