Zarządzenia

Zarządzenie Nr 440/2014 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia głosowania w ramach Giżyckiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 r. oraz określenia wzoru karty i formularza elektronicznego do głosowania.

Zarządzenie Nr 440/2014

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 3 lipca 2014 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia głosowania w ramach Giżyckiego Budżetu Partycypacyjnego  2014 r. oraz określenia wzoru karty i formularza elektronicznego do głosowania.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 i ust. 6 Uchwały nr XLI/24/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Giżycka na temat części Budżetu Miasta na rok 2014:

 

§ 1.

Zarządzam w terminie od 18.07.2014 r. do 31.07.2014 r. głosowanie mieszkańców na projekty w ramach Giżyckiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 r.

 

§ 2.

Określam wzory kart do głosowania dla poszczególnych stref:

- załącznik nr 1 – strefa I,

- załącznik nr 2 – strefa II,

- załącznik nr 3 – strefa III,

- załącznik nr 4 – strefa IV,

- załącznik nr 5 – strefa V.

§ 3.

Formularz elektroniczny do głosowania dostępny będzie na stronie internetowej www.nasze.gizycko.pl

§ 4.

Karty do głosowania można odebrać w:

- Punkcie Obsługi Klienta pok. nr 7, al. 1 Maja 14, Giżycko,

- Centrum Informacji Turystycznej, ul. Wyzwolenia 2, Giżycko,

- kasie portu Ekomarina, ul. Dąbrowskiego 14, Giżycko,

oraz pobrać ze strony internetowej www.nasze.gizycko.pl

§ 5.

Głosowanie odbędzie się:

a) bezpośrednio do urn umieszczonych w:

- Punkcie Obsługi Klienta pok. nr 7, al. 1 Maja 14, Giżycko,

- kasie portu Ekomarina, ul. Dąbrowskiego 14, Giżycko,

- Centrum Informacji Turystycznej, ul. Wyzwolenia 2, Giżycko,

b) listownie na adres Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14,

c) elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.nasze.gizycko.pl 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

          / - /

  Jolanta Piotrowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.07.2014
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Połojański
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2014 14:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Piotrowicz
Ilość wyświetleń: 1351
04 lipca 2014 11:00 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie załącznika [zarzadzenia_nr_440zal.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2014 14:40 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)