Zarządzenia

Zarządzenie Nr 387/2014 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na dotacje dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka w roku 2014

Zarządzenie Nr 387/2014
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 17 marca 2014 r. 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie na dotacje dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka w roku 2014 

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Powołuję  komisję do rozpatrzenia ofert w konkursach na dotacje dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka w roku 2014 w składzie:

 

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Liliana Florkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji

Marian Mieńko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne (Członkini Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

Stefan Lempiecki – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.03.2014
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Liliana Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2014 11:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Piotrowicz
Ilość wyświetleń: 1291
24 marca 2014 11:01 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)