Zarządzenia

Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

Zarządzenie Nr 177 /2012
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia  23. 05. 2012 roku

w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 

Na podstawie § 1 uchwały XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości, postanawiam:

§ 1.

Na podstawie złożonych wniosków oraz inicjatywy własnej przyznaję nagrody pieniężne (na łączną kwotę 3000 zł ) następującym osobom:

 

Dariusz Matyjas

1000 zł

Za zorganizowanie cyklu wystaw  grafik światowych oraz polskich artystów.

Zbigniew Matysik

1000 zł

Za wkład w życie kulturalne Giżycka poprzez organizację  koncertów, spotkań literackich i wystaw.

Zygmunt Raczkowski

1000 zł

Za aktywny udział w życiu kulturalnym giżycczan, w szczególności w środowiskach emeryckich.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.05.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Liliana Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2012 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 2568
01 czerwca 2012 15:49 (Grażyna Piotrowicz) - Zmiana danych dokumentu.
23 maja 2012 14:44 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.
23 maja 2012 14:44 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie dokumentu.