Zarządzenia

Zarządzenie nr 140/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2012 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 140/2012
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 26.01.2012r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2012 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję następujące komisje do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych:

1) Komisja w zakresie ofert z Ochrony Zdrowia w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji  Społecznej,

Ewelina Chmielewska – Podinspektor Wydziału Promocji,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne (Członkini Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

Robert Orliński – Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

2) Komisja w zakresie ofert z Opieki Społecznej w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji  Społecznej,

Ewelina Chmielewska – Podinspektor Wydziału Promocji,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne (Członkini Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

Robert Orliński – Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

3) Komisja w zakresie ofert z Kultury Fizycznej w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Marian Mieńko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Ewelina Chmielewska – Podinspektor Wydziału Promocji,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne (Członkini Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

Benedykta Jańczyk – Giżyckie Stowarzyszenie „AMAZONKI” (Członkini Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

 4) Komisja w zakresie ofert z Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Paweł Czacharowski – Z-ca Burmistrza Miasta,

Ewelina Chmielewska – Podinspektor Wydziału Promocji,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne (Członkini Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

Robert Orliński – Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.01.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2012 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2107
02 lutego 2012 08:32 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
26 stycznia 2012 15:15 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
26 stycznia 2012 15:14 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.