Zarządzenia

Zarządzenie nr 50/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II konkursie grantowym w 2011 r.

Zarządzenie nr 50/2011
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 31.05.2011r.

 

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II konkursie grantowym w 2011roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

                                                                       § 1.

 

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zadania z zakresu Ochrony Zdrowia, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego w roku 2011 jak następuje:

OCHRONA ZDROWIA: 20000zł

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa

zadania

Przyznana kwota

 

1.

Polski Związek Niewidomych. Okręg Warmińsko – Mazurski. Zarząd Koła w Giżycku.

Rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok. Cykl imprez sportowych dla Osób Niewidomych i niedowidzących.

1400 zł

 

2.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku.

Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego.

4000 zł

 
 

3.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „PROMYK”

 

 

Działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy – opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych.

2500 zł

 

 

 
 

4.

Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów

 

Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

9700zł

 

5.

Caritas Diecezji Ełckiej

 

Doradztwo i opieka pielęgniarsko – rehabilitacyjno – pielęgnacyjna.

2400zł

 

 

 § 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

 § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                       Burmistrz Miasta Giżycka
                                                       /-/
                                                     Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.05.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2011 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2149
10 czerwca 2011 12:48 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
10 czerwca 2011 12:48 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
31 maja 2011 12:50 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.