Zarządzenia

Zarządzenie Nr 278/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 4 marca 2010 r.w sprawie: polityki zarządzania oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Giżycku

ZARZĄDZENIE NR 278/2010

BURMISTRZA GIŻYCKA

z dnia 04 marca 2010 r. 

 

 

w sprawie polityki zarządzania oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Giżycku.

 

 

Na podstawie art. 115,116,117,118, Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 31 maja 2006 Nr 90 poz. 631) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

 

Wprowadzam POLITYKĘ ZARZĄDZANIA OPROGRAMOWANIEM W URZĘDZIE MIEJSKIM W GIŻYCKU (załączniki 1,2,3,4,5) w brzmieniu określonym załącznikiem

nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nie podlega publikacji w BIP.

 

§ 3.

 

Wprowadzenie zarządzenia powierzam Szefowi Pionu Ochrony.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

BURMISTRZ GIŻYCKA

/-/

Jolanta PIOTROWSKA

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4.03.2010
Dokument wytworzony przez: Pion Ochrony (PO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Maliszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2010 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1669
18 marca 2010 08:59 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
05 marca 2010 11:06 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.