Dzierżawa/najem nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 64/2020 II przetarg dzierżawa sezon 2020

OGŁOSZENIE NR 64/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA ogłasza II ustny, nieograniczony przetarg

Obwieszczenie nr 49/1/2020 zmieniające obwieszczenie 49/2020

OGŁOSZENIE NR 49/1/2020 z dnia 11 maja 2020 r. W Ogłoszeniu nr 49/2020 z dnia 7 maja 2020 r. dokonuje się następujących zmian: Zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie: 2. Rodzaj umowy a) umowa dzierżawy

Obwieszczenie nr 34/2020 - informacja o odwołaniu przetargu

OBWIESZCZENIE nr 34/2020 Na podstawie art. 38 u

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Nr 18 z dnia 12 lutego 2020 r. NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Białostockiej 21

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Nr 18 z dnia 12 lutego 2020 r. NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Białostockiej 21 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmiana

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Nr 17 z dnia 12 lutego 2020 r. NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Mickiewicza 37

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Nr 17 z dnia 12 lutego 2020 r. NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Mickiewicza 37 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Nr 16 z dnia 12 lutego 2020 r. NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Pionierskiej 16A

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Nr 16 z dnia 12 lutego 2020 r. NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Pionierskiej 16A Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmiana

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Nr 96 z dnia 30 września 2019 r. NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Konarskiego 10

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Nr 96 z dnia 30 września 2019 r. NAJEM GARAŻU położonego w Giżycku przy ul. Konarskiego 10 Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmia

OBWIESZCZENIE NR 95/2019 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę - targowisko miejskie

OBWIESZCZENIE NR 95/2019 Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2. 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr