Przetargi

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert: "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ul. Róży Wiatrów w Giżycku"

Giżycko, dnia 28.07.2020 r. Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku ( termin składania ofert 20.07.2020)

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na o

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu ul. Nadbrzeżnej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Termin: 13.07.2020

MODYFIKACJA ZAPROSZENIA Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: „Zagospodarowanie ter

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku ( termin składania ofert 09.07.2020 r.)

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie

Rozbiórka amfiteatru na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku - II postępowanie - termin składania ofert 15.05.2020r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Rozbiórka amfiteatru na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko 1.

Rozbiórka amfiteatru na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego wartości szacunkowej do 30 000€ Nazwa zamówienia: Rozbiórka amfiteatru na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku