Organizowanie imprez artystycznych lub rozrywkowych – PM/01

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej złożone nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia (formularz do pobrania w Punkcie Obsługi Klienta pok. nr 7, tel. 87 7324 111 oraz na stronie www.bip.gizycko.pl).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. nr 117 (I piętro nad Urzędem Stanu Cywilnego), tel. 87 7324 137, promocja@gizycko.pl

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.

Decyzję o zakazie odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2012 poz. 406 j.t. ze zmianami.),

2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013 poz. 267 t.j).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu na I piętrze, pok. nr 114).

Inne informacje

(Dotyczy imprez artystycznych i rozrywkowych odbywających się poza stałą siedzibą organizatora lub w sposób objazdowy)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Biuro Promocji i Polityki Społecznej (BPS)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 16:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 7728
08 lipca 2016 10:27 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Aktualizacja danych załącznika.
13 maja 2016 10:16 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika.
13 maja 2016 10:15 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Usunięcie załącznika.