Projekty uchwał Rady

Wybierz rok

Projekty uchwał na XXX sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 7 marca 2013r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 7 marca 2013r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie sekretarza...