Zagospodarowanie przestrzenne - archiwum (2008)

Wybierz rok

Uchwała nr XXIII/51/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między jeziorami: Niegocin, Kisajno i Tajty oraz kanałami: Łuczańskim (obecna nazwa kanał Giżycki) i Niegocińskim, zwanego „Wyspą Giżycką” UNIEWAŻNIONA

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym NK.0911-304/08 z dnia 13 października 2008r. stwierdza nieważność uchwały NR XXIII/51/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między jezior

Uchwała nr XXV/79/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku UNIEWAŻNIONA

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr PN.0911-440/08 z dnia 29 grudnia 2008r. stwierdził nieważność uchwały Nr XXV/79/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów...