Uchwały Rady - archiwum

Wybierz rok

Uchwała Nr XIX/24/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XIX/24/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 1

Uchwała Nr XIX/23/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XIX/23/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżyck

Uchwała nr XIX/22/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2012.

Uchwała nr XIX/22/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t

Uchwała nr XIX/21/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu stanowiącemu własność Miasta Giżycka.

Uchwała nr XIX/21/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu stanowiącemu własność Miasta Giżycka. Na podstawie art. 18 ust. 2&n

Uchwała Nr XIX/20/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Giżycka.

Uchwała Nr XIX/20/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Giżycka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Uchwała nr XIX/19/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości.

Uchwała nr XIX/19/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca

Uchwała Nr XIX/18/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie dzierżawy nieruchomości.

Uchwała Nr XIX/18/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie dzierżawy nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Uchwała nr XIX/17/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała nr XIX/17/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy&n

Uchwała nr XIX/15/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok

Uchwała nr XIX/15/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 us

Uchwała nr XVI/119/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: Statutu Miasta Giżycka UNIEWAŻNIONA

Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego stwierdził nieważność uchwały nr XVI/119/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Statutu Miasta Giżycka z powodu istotnego naruszenia prawa. Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.35.2012 z dnia 3 lutego 2012r. Tekst jednolity.