Regulamin - archiwum

Zarządzenie nr 169/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Zarządzenie nr 169/2009

                                Burmistrza Miasta Giżycka

                                z dnia 16 stycznia 2009 r.

 

 

w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku,

 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.) Burmistrz Miasta Giżycka zarządza co następuje:

 

 

                                                               § 1.

Ustala się regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

                                                              § 2.

Traci moc dotychczasowy regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku, ustalony Zarządzeniem nr 201/2005 Burmistrza Miasta z dnia  19 grudnia 2005.

 

                                                              § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Miasta.

 

                                                              § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska         

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.01.2009
Dokument wytworzony przez: Rada Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2009 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 3750
09 czerwca 2009 08:51 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
28 stycznia 2009 08:46 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika.
28 stycznia 2009 08:46 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.