Parlamentarne

Uchwała nr XII/69/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 września 2011 roku w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Uchwała nr XII/69/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia  1 września 2011 roku

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Giżycka  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  9 października 2011r.

 

 Na podstawie art.12 § 4 Ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy    ( Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) i  postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 4 sierpnia  2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 9 października 2011r. ( Dz. U.Nr 162, poz.978)) –  na wniosek Burmistrza Miasta Giżycka uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania oraz ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określone w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko- Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i  podaniu do publicznej wiadomości na terenie miasta Giżycka. 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

 

Załącznik  do Uchwały
Nr XII/69/11Rady Miejskiej
w Giżycku z dnia 1 września 2011 r.

 

 

Nr obwodu

 Granice obwodu

 

 

Siedziba obwodowej

Komisji wyborczej

 

 

13.

 

        Areszt Śledczy

 

Areszt Śledczy

w Giżycku

ul. Warszawska 28A

Świetlica

 

 

14.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Profilaktyki        i Terapii Uzależnień

 

 

Szpital SP ZOZ

w Giżycku

ul. Warszawska 41

Świetlica

 

 

15.

 

Dom Pomocy Społecznej

 

Dom Pomocy Społecznej

w Giżycku

ul. Warszawska 31

Hol

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1.09.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2011 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2008
12 września 2011 14:21 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.