Strategia rozwoju

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2016

Uchwała  nr XIII/83/11
Rady  Miejskiej  w  Giżycku
z dnia 22 września 2011 roku

 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.

 

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

                                            

§ 1.  Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2016, stanowiący załącznik do uchwały.             

                            

§ 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.09.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2011 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 3838
20 października 2011 13:20 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [uchwala__nr_xiii8311.doc] do dokumentu.
20 października 2011 13:20 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.