Komunikaty

Wybierz rok

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej przypomina, że do 31 stycznia 2020 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wyniki głosowania na Walnym Zebraniu Rady Seniorów Miasta Giżycko wraz z informacją o kandydatach, którzy weszli w skład rady

Zgodnie z par. 8 Statutu Rady Seniorów (zał. nr 1 do Uchwały nr XLIX/8/2018 Rady Miejskiej) wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady Burmistrz Miasta Giżycko ogłasza w BIP. Informacje powyższe zostały...

Konkurs na przeprowadzenie szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 plus - do 25.09.2015

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku w związku z realizacją programu zdrowotnego pn.”Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka w Giżycku po 65 roku życia”zaprasza podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności...

Konkurs na świadczenie usług psychologicznych - do 23.04.2015

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług w PUNKCIE KONSULTACYJNYM w zakresie poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, a także ofiar i sprawców przemocy w

Wyniki konkursu na organizację teatralnych zajęć pozalekcyjnych w zakresie profilaktyki antyalkoholowej

Protokół zbiorczy z rozstrzygnięcia otwartego konkursu na organizację teatralnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki antyalkoholowej Ilość ofert złożonych na zajęcia pozalekcyjne – 7 Komisja konkursowa informu

Wyniki konkursu na organizację teatralnych zajęć pozalekcyjnych w zakresie profilaktyki antyalkoholowej

Protokół zbiorczy z rozstrzygnięcia otwartego konkursu na organizację teatralnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki antyalkoholowej Ilość ofert złożonych na zajęcia pozalekcyjne – 7 Komisja konkursowa informuje, iż do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży...

Wyniki konkursu na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - CPUIS

Giżycko, 2015-01-22 Protokół zbiorczy z wyboru oferty w otwartym konkursie na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w ramach sekcji: 1. SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ: ilość ofert złożonych w konkursie - 6

Wyniki konkursu na prowadzenie usług w punkcie konsultacyjnym CPUIS

Protokół z wyboru oferty na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym w zakresie: 1. KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA - dla ofiar i sprawców przemocy oraz w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu.