Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie nr 148/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie: powołania Miejsko-Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 148/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 13.02.2012 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych