Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Giżycku

Lokalizacja

woj. warmińsko-mazurskie

pow. giżycki

Giżycko

Adres

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

NIP

Dane do faktury:
Gmina Miejska Giżycko
al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko
NIP 845-19-51-457

REGON

790 671 171

Telefon

+4887 7324 111

Faks

+4887 428 52 41

Strona www

Strona www

W liczbach

Budżet

154 927 475 PLN

Obszar

14 km²

Liczba mieszkańców

27 891

Stanowiska

Burmistrz miasta

WOJCIECH KAROL IWASZKIEWICZ

(87) 428 23 65

burmistrz@gizycko.pl

Kontakt

Zastępca burmistrza

Cezary Piórkowski

Kontakt

Sekretarz miasta

Arkadiusz Połojański

Kontakt

Skarbnik miasta

Dorota Wołoszyn

(87) 7324 179

skarbnik@gizycko.pl

Kontakt

Informacje dodatkowe

KOMUNIKAT!
Z uwagi na obecną sytuacją epidemiczną informujemy, że w przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia w celu wydania aktu zgonu i pochówku należy dokonać w ciągu 24 godzin.
W sprawie wydania aktu zgonu poza godzinami pracy USC - prosimy o kontakt: telefon całodobowy: 986 lub Straż Miejska tel.87 428 57 54. W godzinach pracy USC tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 osoby zgłaszające zgon winny uprzednio skontaktować się z naszym urzędem pod nr tel. 798612975 lub 877324156.

OBSŁUGĘ BANKOWĄ GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO PROWADZI BANK PEKAO S.A.

Dla zapewnienia bezpośredniej i szybkiej identyfikacji dokonywanych wpłat należności na rzecz GMINY MIEJSKIEJ GIŻYCKO w Urzędzie Miejskim w Giżycku od lutego 2019 r. wprowadzony został system indywidualnych numerów bankowych prowadzony przez Bank Pekao S.A.

I. PODATKI: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych:

W przypadku Osób fizycznych numery indywidualnych rachunków bankowych zostały zamieszczone w decyzjach podatkowych wydawanych na rok 2019.
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne o numerze rachunku podatnika dla ww. podatków i podatku od środków transportowych zostały poinformowane odrębnym pismem.
Nie należy udostępniać przypisanego numeru rachunku bankowego innym podmiotom, ani posługiwać się tym samym numerem przy wpłacie innych należności.
Informacje na temat nadanego indywidualnego rachunku bankowego podatnika, osoba uprawniona może uzyskać w pok. 103.
W przypadku nowych Podatników do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy nr: 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306.

II. NALEŻNOŚCI mienia Gminy: wieczystego użytkowania, dzierżaw, przekształceń wieczystego użytkowania w prawo własności, opłaty adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, należności tytułem sprzedaży mienia:

Osoby zobowiązane do zapłaty wymienionych należności o nadanych numerach rachunków indywidualnych zostaną poinformowane odrębnym pismem.

Informacje na temat nadanego indywidualnego rachunku bankowego płatnika, osoba uprawniona może uzyskać w pok. 109, 121, 114, 215.

III. POZOSTAŁE OPŁATY między innymi:

- opłatę skarbową,
- opłatę miejscową,
- opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- wpłaty z mandatów karnych,
- opłatę za korzystanie z cmentarza,
- opłatę za udostępnienie danych osobowych

NALEŻY WPŁACAĆ NA RACHUNEK BANKOWY O NUMERZE 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306

IV. KAUCJE, WADIA, GWARANCJE, ZABEZPIECZENIA należy wpłacać na rachunek bankowy nr 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

Uwaga. Bez ponoszenia dodatkowych opłat, wpłat gotówkowych można dokonywać:

- we wszystkich placówkach Banku PEKAO S.A. na terenie Giżycka (WPŁATA BEZ PROWIZJI).

Godziny otwarcia

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek: godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: godz. 7.30 - 15.30


PUNKT OBSŁUGI KLIENTA (parter pokój nr 7) oraz WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
poniedziałek: godz. 7.30 - 16.00
wtorek - piątek: godz. 7.30 - 15.30


UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAŁATWIANIU SPRAW W URZĘDZIE
Formalności związane z meldunkami i wydawaniem dowodów osobistych osób niepełnosprawnych mogą być zrealizowane w miejscu ich zamieszkania. Wystarczy zgłosić sprawę telefonicznie (87 7324 132 do 134), za pośrednictwem innej osoby bezpośrednio w Wydziale pok. 5 lub w Punkcie Obsługi Klienta pok. 7 tel. 87 7324 111. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości.

URZĄD STANU CYWILNEGO
poniedziałek: 7.30-16.00
wtorek - piątek: godz. 7.30-15.30
(możliwość płatności kartą na miejscu)

PASZPORTY
Terenowy Punkt w Giżycku jest czynny:
poniedziałek: 11:00 - 16:45
wtorek, środa, czwartek: 07:30 – 13:15
piątek: 09:00 - 14:45
Przydatne informacje - jak załatwić sprawę: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/paszport-jak-wyrobic-wniosek-o-paszport

„GIŻYCKIE WIECZORY Z PASZPORTEM I DOWODEM OSOBISTYM”
W drugą środę miesiąca można złożyć wniosek lub odebrać dowód osobisty oraz paszport w godz. 7.40-20.00. Na miejscu również płatność kartą za paszport i możliwość wykonania zdjęć. Terminy w 2020 roku: 8 stycznia, 12 lutego, 11 marca.

Spotkania burmistrza z mieszkańcami

PONIEDZIAŁEK (w godz. 14.00 - 16.00) jest dniem przyjmowania mieszkańców przez Burmistrza Miasta. Spotkania odbywają się w gabinecie Burmistrza (Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14, lewe skrzydło budynku, I piętro).

Biuro Rady Miejskiej w Giżycku

Biuro mieści się w Urzędzie Miejskim w Giżycku
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
(prawe skrzydło, parter, pokój nr 1)

tel. 87 7324 115
rada@gizycko.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3194548
02 listopada 2020 14:02 (Iwona Wojciulewicz) - Aktualizacja danych.
01 listopada 2020 19:36 (Iwona Wojciulewicz) - Aktualizacja danych.
01 listopada 2020 19:16 (Iwona Wojciulewicz) - Aktualizacja danych.